Talambuhay ng dating pangulong jose p laurel

04-Oct-2016 07:45 by 7 Comments

Talambuhay ng dating pangulong jose p laurel - accomodating cultural

Nakahilig na panitik' --114.108.216.164 , 12 Nobyembre 2015 (UTC)Midya: Isingit ang hindi nakapormat na teksto ditoTalaksan: == == [ kawing ng pamagat] Sa kanyang unang termino bilang Pangulo, nakipagtulungan si Quezon kay High Commissioner Paul V.Mc Nutt ng Estados Unidos upang mapadali ang pagpasok sa Pilipinas ng mga Hudyong tumatakas sa mga rehimeng pasista sa Europa.

Masigasig na isinusulong ni Quezon ang panlipunang katarungan o social justice, kung kaya minsan ay kanyang winika: “Higit na makatutulong ang panlipunang katarungan kapag ang ginamit na batayan ay ang damdamin at pang-unawa at hindi ang batas.” Noong 1937, nilagdaan ni Quezon ang kauna-unahang batas para sa minimum wage sa Pilipinas.

Nagtapos siya ng abogasya sa Unibersidad ng Pilipinas (University of the Philippines) noong 1912 at naging topnotcher sa Bar Exams.

Nag-umpisa siya sa pulitika bilang Piskal Panlalawigan.

Nang salakayin ng mga Hapones ang Pilipinas, lumikas si Quezon sa Corregidor, kung saan siya muling nanumpa bilang Pangulo noong ika-30 ng Disyembre, 1941, sa harap ng Malinta Tunnel.

Nang sumunod na buwan, napilitan si Quezon na lumikas ng Corregidor papuntang Visayas lulan ng isang submarino, at mula doon ay sa papuntang Mindanao.

Nakamtan lamang ang ganap na Pilipinisasyon ng Hukuman nang itatag ang Commonwealth ng Pilipinas noong 1935, nang si Quezon, bilang Presidente, ay mabigyan ng kapangyarihan upang maghirang ng kauna-unahang Mataas na Hukuman na ang lahat ng miyembro ay Pilipino. Dinagdagan ang bilang ng miyembro ng Hukuman (ginawang labing-isa): isang Punong Mahistrado at sampung Katulong na Mahistrado, na umupo nang en banc(magkakasama ang lahat sa paggawa ng desisyon) o di kaya sa dalawang Sangay na may tiglilimang miyembro.

Kabilang sa mga unang itinalaga ni Quezon upang pumalit sa mga Amerikanong mahistrado sina Claro M. Noong 1935, ang dating Chief of Staff ng Estados Unidos na si Heneral Douglas Mac Arthur, na matagal nang kakilala ni Quezon, ay bumalik sa Pilipinas bilang tagapayo ng Commonwealth tungkol sa sandatahan. 23, na naglalaman ng teknikal na paglalarawan at detalyadong espisipikasyon ng watawat ng Pilipinas.

Ang lungsod na kanyang itinatag at pinagyaman upang maging kabisera ng bansa, ay ipinangalan sa kanya kinalaunan – ang Lungsod ng Quezon.

Pinahaba ang orihinal na termino ni Quezon na anim na taon bilang Pangulo sa pamamagitan ng pag-amiyenda sa Saligang Batas, kung kaya’t nagsilbi pa siya ng karagdagang dalawang taon bago siya nahalal muli bilang Pangulo noong Nobyembre 1941.

Isinulong din ni Quezon ang isang proyekto upang makapanirahan sa Mindanao ang mga takas na Hudyo.

Mula 1901 hanggang 1935, bagamat isang Pilipino ang palaging nahihirang bilang Punong Mahistrado, mga Amerikano ang karamihan sa mga miyembro ng Mataas na Hukuman (Supreme Court).

Alinsunod sa imbitasyon ng gobyerno ng Estados Unidos, inilikas siya papuntang Australia at kalaunan sa Estados Unidos, kung saan niya itinayo ang pamahalaang desterado (government in exile) ng Commonwealth ng Pilipinas, na ang punong-tanggapan ay nasa Washington, D. Doon, naglingkod siya bilang miyembro ng Pacific War Council at isinulat niya ang sariling talambuhay, ang “The Good Fight” o “Ang Mabuting Pakikipaglaban”, na inilathala noong 1946.